Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (OKW) przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której … Czytaj dalej Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych