Kategoria: Ławnicy 2023

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027

(termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 r.) W związku z upływem z dniem 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w sądach powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zwrócił się do Rady Gminy Lesznowola z wnioskiem o dokonanie wyboru ławników do następujących sądów: Sąd Okręgowy w Warszawie – […]

Skip to content