Kategoria: Wybory Samorządowe 2024

“Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?” – Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące: zadań obwodowej komisji wyborczej, kto może zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej oraz wysokości przysługujących diet – dostępne są pod linkiem:

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej: Pliki do pobrania: 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej: Pliki do pobrania: 

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (OKW) przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której […]

Obwieszczenie w sprawie miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lesznowola z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów […]

Skip to content